Misija

Kartu sekti Jėzumi Kristumi

 

Tikslai

  1. Garbinti Dievą dvasia ir tiesa
  2. Ugdyti bažnyčios narių dvasinį pažinimą
  3. Skelbti išgelbėjimo Evangeliją ir visokeriopą Dievo išmintį

 

Vizija

Tapti bažnyčia, įsitvirtinusia Kristaus pažinime