1. Jėzaus Kristaus sekimas kasdieniniame gyvenime.
2. Biblija interpretuojama kristocentriškai, t.y. per Jėzaus Kristaus mokymą, Jo dvasioje. “Jūs esate girdėję… O aš jums sakau…”
3. Jėzus laikomas Išganytoju ir Viešpačiu. Apd 5,29