Šlovinimas ir meilė yra tarpusavyje neatskiriami. Jei mylime, tuomet negalime nusukti žvilgsnio nuo Mylimojo ir visu savo kūnu, siela, bei visomis savo jėgomis artinamės su padėka ir džiaugsmu prie Išrinktojo, kuris mus pirmas pamilo.
Kad meilė tarp asmenų išlikų, ji turi būti abipusė. O Dievas nuolatos rodo, atskleidžia savo meilę mums.
Nukreipkime žvilgsnį į Viešpatį ir supraskime: Rom 11, 36 ” Iš Jo, per Jį ir Jam yra visa!”
O mes, tikintieji, per tikėjimą Jėzumi Kristumi tapę Jo vaikais, atiduokime visą garbę ir šlovę Dievui, kuri Jam vienam ir tepriklauso.