Jėzus, minios šlovinamas, žengia į Jeruzalę. Jam po kojomis klojamos palmiųšakos, drabužiai. Taip minia išreikia didžiausią savo pagarbą ir susižavėjimą. Mokiniai euforijoje, pakerėti pripažinimo.  Dabar jiems garbė būti su Jėzumi, bet greitai bus išbandyti. Jėzus verkia Jeruzalės.