Kristaus kūno anatomija

Paskelbtas 2016 Sep 18

Tai žinia, kad bažnyčia yra Kristaus kūnas. Kaip žmogaus kūne, taip ir Kristaus kūne yra įvairios organizmui funkcionuoti padedančios sistemos: griaučių, raumenų, kraujotakos, nervų, virškinimo ir t.t. Kiekviena sistema kūnui yra labai svarbi. Panašiai ir kiekvienas žmogus yra labai svarbus ir ypatingas Kristaus kūne. Kuriai Kristaus kūno sistemai priklausai? Kas tu toks esi? Tai klausimai į kuriuos galbūt būsi palydėtas rasti atsakymą, jei klausysiesi šio pamokslo.