Kai pas Dievą ateiname su ilgesiu ir “tuščiomis rankomis”, tuomet Jis gali veikti ir “suvesti galus” mūsų gyvenime. Atpirkėjas mus gina, saugo ir remia.
Ne įstatymas, bet malonė atveria kelią pas Viešpatį. Tačiau mūsų užduotis vesti, palydėti žmones pas Jėzų.