Žvelgti į Jėzų (Pagal Hebr 2, 9)

Christoph Haegele

Paskelbtas 2019 Aug 18
  1. Mes žvelgiame į Jėzų tikėdami.
  2. Mes žvelgiame į Jėzų, kuris tapo žmogumi.
  3. Mes žvelgiame į Jėzų, kuris buvo nukryžiuotas.
  4. Mes žvelgiame į Jėzų, kuris prisikėlė ir buvo apvainikuotas.