Žmogus vis dar nėra tikras ar Dievas už mus? Gal ne visos skolos sumokėtos, gal ne visos nuodėmės atleistos? Persekiojantis kaltės jausmas.
Paulius laiške Romeiečiams 8, 31b – 39 moko, kad tikintys Jėzumi Kristumi niekada nebus atskirti nuo Dievo meilės ir visas dovanas gaus kartu su JUO. Didelis pavojus – jei dedame viltis į Kristų tik dėl šio gyvenimo. Tokius ap. Paulius laiko labiausiai apgailėtinais iš visų žmonių.