Vien tik Raštas / Sola Scriptura

Paskelbtas 2017 Nov 26

Dievas mums apsireiškia per Žodį. Dievas mums atsiskleidžia per mūsų santykį su JĖZUMI.
“Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų” (Mt 4, 4)