Tikrasis svetingumas

Paskelbtas 2015 Oct 25

Mums trūksta stiprybės jei pakviečiame Jėzų į svečius, bet ne į širdį.