Tikėjimas

Paskelbtas 2019 Mar 31

Hebrajams 11, 6
Tikėjimas yra labai svarbus kiekvienam siekiančiam turėti ramybę su Dievu. Laiško Hebrajams autorius rašo:
1. Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui;
2. Kas artinasi prie Jo turi tikėti, kad jis yra;
3. Uoliai ieškantiems atsilygina.

Pasižiūrėjus į kurią nors Šventojo Rašto istorija mes tikrai ten aptiksime šiuos tris veiksnius. Nesvarbu, ar skaitytume apie Abraomą, ar apie Paulių.