1. Šventoji Dvasia įtikinanti pasaulį:
– dėl nuodėmės,
– dėl teisumo,
– dėl teismo.
2. Šventoji Dvasia vedanti į tiesos pilnatvę.
3. Šventoji Dvasia šlovinanti JĖZŲ.