Stabmeldystė

Paskelbtas 2019 Jul 28

1 Kor 10, 14 “Todėl, mano mylimieji, bėkite nuo stabmeldystės!” Stabas – tai kažkas kas meta šešėlį ant Dievo ir iškreipia jo vaizdą. Jis padaro Dievą netikru ir tuomet mums tampa labai sunku suprasti kas yra tiesa, kas yra tikra ir kaip reikia gyventi gyvenimą kuris patinka Dievui.