Skaitykime Šventąjį Raštą

Gary Pollock

Paskelbtas 2015 Oct 18

Kad galėtume teisingai tikėti  –  skaitykime ir supraskime Dievo raštą teisingai