Kas vyko Korinto bažnyčioje? Ten vyravo susiskaldymai, kraujomaiša, netvarka vykstant pamaldoms.
Korintiečiai vienas prieš kitą didžiavosi: gebėjimu kalbėti kitomis kalbomis, pranašauti, rodė savo tariamą dosnumą ir pasiaukojimą. Ap. Paulius įžvelgė netinkamą dvasinių dovanų naudojimą. Nurodo prakilnesnį kelią, kuris dvasines dovanas ir tarnavimą jomis bažnyčioje sustato į savo vietas. (pagal 1 Korintiečiams 13 sk.)