Prisikėlimas. Jn 20, 1-18.

Paskelbtas 2019 Apr 21

1. Prisikėlimo faktai įtvirtinantys mūsų tikėjimą.
2. Jėzaus Kristaus mokinių mokymas.
3. Rašto liudijimas.
Pagal Jn 20, 30-31 žinome, kad Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, tačiau kaip tikėjimas tarpsta mumyse? Ar turime gyvenimą “per Jo vardą”?