Pasitikėjimas

Paskelbtas 2023 Feb 26

Mes žmonės nuolat mokomės pasitikėti Dievu. Ir aš esu dėkingas už Dievo žodį kuriame apstu pasitikėjimo Dievu pavyzdžių. Vienas tokių yra aprašytas 1 Karalių knygoje. Te galima išmokti keletos pamokų. Viena yra, kad nepriteklius gali tapti palaiminimu, o kita, kad paklusimas Dievui yra palaiminimas.