Pakeliu į Emausą arba Jėzaus pamokos po prisikėlimo

Eduardas Gabalas

Paskelbtas 2022 Apr 24

Lk 24, 45 Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus.
Kristaus prisikėlimas nesibaigė vien prisikėlimo faktu. Po prisikėlimo Jėzus 40 dienų pasirodydavo žemėje savo mokiniams, po to pakilo į dangų Apd 1 sk. Tikrai nėra žinomas jo pasirodymų dažnumas. Tačiau žinome, kad keletas tokių įvykių yra aprašyti. Kaip Jonas savo evangelijoje rašo to mums turi pilnai pakakti, kad galėtume tikėti.