Kūrėjo pėdomis (Pr 1,1-2,4)

Viktoras Raila

Paskelbtas 2018 Dec 23

Būname laimingiausi kai esame harmonijoje su Kūrėju, kai einame jo pėdomis. Kada taip yra?