Kristaus malda

Paskelbtas 2017 Aug 13

Kodėl Dievas leidžia blogiui pasireikšti? Kuo mes kalti, kad Jėzų nukryžiavo? Kodėl mes darome blogį?
Šventasis Raštas mums suteikia žinojimą.