Juozo katekizmas

Paskelbtas 2017 Nov 19

Tikėjimo pagrindai. Dievas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia yra viena.
Išgelbėjimas įmanomas ne per religiją, gerus darbus ar geraširdiškumą, bet per Dievo suteiktą malonę ir tikėjimą Jėzaus Kristaus atliktu darbu ant kryžiaus.