Jėzaus paveikslas Jozuės knygoje

Paskelbtas 2019 Oct 27

1. Nuolankus tarnas.
2. Didis kareivijų vadas.
3. Neprilygstamas laimėtojas.
Jozuė įvedė tautą į Pažadėtąją žemę, tačiau neįstengė pakeisti žmonių širdžių.
Tik JĖZUS įveikė nuodėmę, mirtį ir velnią. Pakeitė ir tebekeičia žmonių širdis.