1. Jėzaus paklusnumas (Lk, 22, 42.)
  2. Neatšaukiama Jėzaus misija. (Jn 8, 28 – 29. 14, 6 a 7.)
  3. Regimi Jėzaus misijos ženklai. (Jn 3, 16.)
  4. Jona kremtasi, Jėzus džiaugiasi. (Jon 4, 3. Jn 17, 13.)