Jėzaus mokinys

Romas Tuominis

Paskelbtas 2017 Jun 25

Mokinys mokslą turi priimti širdimi, įsiklausyti ir atitinkamai elgtis. Tik tuomet, kai Jėzus Kristus mums yra pirmoje vietoje, galime būti gerais mokiniais. O išmokus patiems, tai perduoti kitiems.
(Mt 28, 18 – 20)