pagal Lk 10, 38-42

Mortos asmenyje Jėzus mato kiekvieno žmogaus širdį ir tai, kas ją slegia.
Jėzus nurodo į Mariją, kuri pasirinko geriausią dalį: mokytis prie Jėzaus kojų. Jėzus gali prisiimti žmogaus rūpesčius ir suteikti jėgų tarnavimui.
Bažnyčiai reikia ir Mortos rankų, ir Marijos širdies.