“Iškeliavimas į dangų.”

Juozas Kažukauskas

Paskelbtas 2022 Mar 27

enokas buvo Dievo paimtas į dangų, nes patiko Dievui. Ko Dievas reikalauja iš mūsų, kad patikti Dievui?
Ar mes tikime Dievu, kad Jis mirė ir prisikėlė?