Apaštalo Pauliaus laiško Kolosų bažnyčiai 3 skyriaus analizė. Šioje laiško dalyje apaštalas Paulius kalba apie naują gyvenimą Kristuje, naują tikinčiojo vidinį gyvenimą ir naują gyvenimą bendruomenėje.