Tarnaukime savo dvasinėmis dovanomis kaip Dievui, bet ne žmonėms. Tarnauti Dievui yra dovana, tai privilegija. Darykime tai nuolankia širdimi.