Kokie mano gyvenimo prioritetai? Kaip aš jų laikausi?
Kristus mus moko Jį laikyti pirmoje vietoje ir mus laiko savo rankose.
Fil 3, 8-12