Tikėjimas Kristaus prisikėlimu yra kertinis krikščioniško tikėjimo aspektas. Be prisikėlusio Kristaus nėra pergalės prieš mirtį, nėra nuodėmių atleidimo, nėra vilties, nėra amžinybės. Ap. Paulius sako, “O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas”. 1 Kor 15,14. Šį, antrą Velykų sekmadienį pažiūrėsime iš arčiau į Tomo netikėjimo prigimtį ir priežastis. Pažiūrėsime, kaip Kristus atliepia sąžiningas abejones. Pabandysime atsakyti į klausimą, kaip tuomet reikia gyventi dabar, jei Kristus iš tiesų prisikėlė iš mirties. Tikėjimas prisikėlusiu Kristumi iš esmės keičia mūsų gyvenimo perspektyvą.