Šiandieninėje visuomenėje mes, tikintieji, nuolat susiduriame su tokiu gyvensenos modeliu: esame skatinami pataikauti kūnui ir gyventi tik savo malonumui ir įgeidžių patenkinimui. Toks „smegenųplovimas” duoda rezultatą – tampame apatiš ki mokinystei, paš aukimui, artimui, aplinkai… Bažnyčios tuš tėja, tarnautojų ir iš tikimųjų gretos retėja. Šiandien ypač aktualu, mums, kurie save laikome Jo mokiniais, iš  naujo paklausti savęs: „Dieve, ar aš  moku kainą? Ar aš  gyvenu gyvenimą, kuris vertas Tavęs? Ar aukojuosi dėl Tavęs ir Tavo karalystės?”.