Jėzus mus ragina pasitikėti savo Dangiškuoju Tėvu. Jis kalba apie tai, kaip nuostabiai Dievas pasirūpina savo kūrinija (paukščiais ir augalais), taip pat pabrėždamas, kad mes esame daugiau už juos. Nerimas, kuris atsiranda dėl vienokių ar kitokių situacijų, parodo mūsų pasitikėjimą Juo stoką.