Apie kyšančias Grinčo ausis

Šių dienų Grinčas – mūsų nevaldomi norai. Jėzus atėjo, kad: išgelbėtų žmones iš nuodėmių (Mt 1, 21) išganytų savo žmones (Lk 2, 11)
Plačiau →

Bijok Dievo ir daryk, ką nori (Pr. 50, 15-21)

Pažvelgsime į Jokūbo sūnus, kurie gyveno be Dievo baimės, tačiau atėjo laikas kai jie drebėdami stovėjo prieš Juozapą nežinodami, kas jų laukia. Įvertinsime palaiminimus, kuriuos Dievas suteikė Juozapui. Atsakysime į klausimą iš kokio šaltinio Juozapas sėmėsi jėgų nekeršyti,...
Plačiau →

“Ką žmogus sėja, tai ir pjaus” (Gal 6, 7)

Pamokslininkas Č. Stenley (10.14) kalbėjo apie principą: pjauname tai, ką pasėjome; pjauname daugiau negu pasėjome; pjauname vėliau negu pasėjome. Kaip šis principas atsispindėjo Juozapo gyvenime? Kaip jo brolių gyvenimuose? Ko mes galime pasimokyti? (Pradžios knyga 37. 39-50...
Plačiau →

Ar laikas gydo visas žaizdas? (pagal Pr 29-33 sk.)

Sakoma, kad laikas gydo žaizdas. Vienas žaizdas taip, tačiau yra žaizdų, kurios nepavaldžios laikui. Kaip Abraomo anūkas Jokūbas ieškojo susitaikymo? Koks tame žmogaus ir Dievo vaidmuo? Panagrinėkime kai kuriuos Jokūbo gyvenimo tarpsnius.
Plačiau →

Mūsų poilsis

Ką Raštas kalba apie poilsio svarbą ir laiko švaistymą. Laiko pašventimas.
Plačiau →

Jėzaus malda (pagal Jn 17)

Kokie tai žmones už kuriuos meldžiasi Jėzus: jie priklauso Jam, jie pažįsta Tėvą, jie gyvena pasaulyje. Ko Jėzus meldžia?
Plačiau →

Kur Tu esi?

Jei esi Egipto vergovėje, šaukis Viešpaties, kad būtum išlaisvintas. Jei esi dykumoje, prisimink, kad jau esi išgelbėtas ir neklaidžiok be tikslo. Jei esi Kanaano žemėje, dėkok VIEŠPAČIUI ir dalinkis žinute: “Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė i...
Plačiau →

Manipuliacijos

Manipuliacijos Dievo Žodžiu (pagal Pr 27, 1-4); artimais žmonėmis (pagal Pr 27, 5-10); Dievu (pagal Pr 28, 16-22). Svarbiau už skanų patiekalą – ATPAŽINTI savo vietą po šiuo dangumi.  
Plačiau →

Jėzaus įžengimas į Jeruzalę

Įžengęs į Jeruzalę Jėzus tiesiai eina į Šventyklą. Kodėl Jėzus Šventykloje išvarto stalus? Ar gali bažnyčia virsti plėšikų lindyne? (pagal Mt 21, 1-13)
Plačiau →

Dievo stiprybė pasireiškia mūsų silpnume

Dievas mums apsireiškia per Žodį. Dievas mums atsiskleidžia per mūsų santykį su JĖZUMI. “Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų” (Mt 4, 4)
Plačiau →