Manipuliacijos

Manipuliacijos Dievo Žodžiu (pagal Pr 27, 1-4); artimais žmonėmis (pagal Pr 27, 5-10); Dievu (pagal Pr 28, 16-22). Svarbiau už skanų patiekalą – ATPAŽINTI savo vietą po šiuo dangumi.  
Plačiau →

Jėzaus įžengimas į Jeruzalę

Įžengęs į Jeruzalę Jėzus tiesiai eina į Šventyklą. Kodėl Jėzus Šventykloje išvarto stalus? Ar gali bažnyčia virsti plėšikų lindyne? (pagal Mt 21, 1-13)
Plačiau →

Dievo stiprybė pasireiškia mūsų silpnume

Dievas mums apsireiškia per Žodį. Dievas mums atsiskleidžia per mūsų santykį su JĖZUMI. “Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų” (Mt 4, 4)
Plačiau →

Vien tik Raštas / Sola Scriptura

Dievas mums apsireiškia per Žodį. Dievas mums atsiskleidžia per mūsų santykį su JĖZUMI. “Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų” (Mt 4, 4)
Plačiau →

Solus Christus – vien tik Kristus. 1 Kor 3, 11

1. Jėzaus Kristaus sekimas kasdieniniame gyvenime. 2. Biblija interpretuojama kristocentriškai, t.y. per Jėzaus Kristaus mokymą, Jo dvasioje. “Jūs esate girdėję… O aš jums sakau…” 3. Jėzus laikomas Išganytoju ir Viešpačiu. Apd 5,29
Plačiau →

Skaistykla?

Ką Raštas kalba apie skaistyklą? Ar mes norime, kad taip būtų, ar taip iš tiesų yra? Gal tai atsarginis varjantas?
Plačiau →

Kristaus malda

Kodėl Dievas leidžia blogiui pasireikšti? Kuo mes kalti, kad Jėzų nukryžiavo? Kodėl mes darome blogį? Šventasis Raštas mums suteikia žinojimą.
Plačiau →

Krikščionis vyras

Krikščionio vyro vaidmuo, pareigos ir atsakomybė šeimoje, darbe, bažnyčioje ir visuomenėje. Ef 5,22-23
Plačiau →

Saugokime savo dvasinius namus

Mūsų bažnyčia, bendruomenė – tai mūsų dvasiniai namai. 1. Kreipkime dėmesį į tai kas jungia, o ne į skirtumus. Rom 14, 19 2. Nedėkime vilčių į nerealius lūkesčius. Ef 4, 2 3. Geriau padrąsinti, nei kritikuoti. Rom 14, 10 4. Venkime apkalbų. Pat 20, 20 5. Nesutarimu...
Plačiau →