Jėzaus paveikslas Jonos knygoje. (Mt, 12, 38 – 41.)

Jėzaus paklusnumas (Lk, 22, 42.) Neatšaukiama Jėzaus misija. (Jn 8, 28 – 29. 14, 6 a 7.) Regimi Jėzaus misijos ženklai. (Jn 3, 16.) Jona kremtasi, Jėzus džiaugiasi. (Jon 4, 3. Jn 17, 13.)
Plačiau →

Jėzaus paveikslas Jozuės knygoje

1. Nuolankus tarnas. 2. Didis kareivijų vadas. 3. Neprilygstamas laimėtojas. Jozuė įvedė tautą į Pažadėtąją žemę, tačiau neįstengė pakeisti žmonių širdžių. Tik JĖZUS įveikė nuodėmę, mirtį ir velnią. Pakeitė ir tebekeičia žmonių širdis.
Plačiau →

Dovydas vėl atranda Dievą Adulamo oloje (pagal Ps 25,7.11 ir 1 Sam 2, 1-2)

Dovydas šlovės viršūnėje. Dovydas neatlaiko Sauliaus spaudimo. Dovydas patiria karčią tremtinio dalią. Dovydas vėl atranda Dievą.
Plačiau →

Šventoji Dvasia – mūsų GLOBĖJAS (pagal Jn 16, 1-15)

1. Šventoji Dvasia įtikinanti pasaulį: – dėl nuodėmės, – dėl teisumo, – dėl teismo. 2. Šventoji Dvasia vedanti į tiesos pilnatvę. 3. Šventoji Dvasia šlovinanti JĖZŲ.
Plačiau →

Apie tapimą Jo liudytojais (pagal Apd 1, 8)

1. Ką reiškia liudijimas? Ką reiškia liudytojas? – liudijimo principai – liudijimo formos 2. Kokia liudijimo vieta tikinčio žmogaus gyvenime? Gyvenimas dėl Kristaus yra pilnavertis gyvenimas.
Plačiau →

Prisikėlimas. Jn 20, 1-18.

1. Prisikėlimo faktai įtvirtinantys mūsų tikėjimą. 2. Jėzaus Kristaus mokinių mokymas. 3. Rašto liudijimas. Pagal Jn 20, 30-31 žinome, kad Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, tačiau kaip tikėjimas tarpsta mumyse? Ar turime gyvenimą “per Jo vardą”?
Plačiau →

Siekime aukštesnių malonės dovanų

Kas vyko Korinto bažnyčioje? Ten vyravo susiskaldymai, kraujomaiša, netvarka vykstant pamaldoms. Korintiečiai vienas prieš kitą didžiavosi: gebėjimu kalbėti kitomis kalbomis, pranašauti, rodė savo tariamą dosnumą ir pasiaukojimą. Ap. Paulius įžvelgė netinkamą dvasinių dovanų...
Plačiau →

Viešpaties vakarienė ir jos reikšmė. Atgaila (II dalis)

Ruošiantis Komunijai pažvelkime į svarbiausią Dievo įsakymą ir jo šviesoje apmąstykime savo mintis, poelgius Dievo ir savo artimo atžvilgiu.
Plačiau →

Viešpaties vakarienė ir jos reikšmė. Atpirkimo išpažinimas (I dalis)

Kas atsitinka su mumis, kas vyksta mūsų širdyje kai einame prie Viešpaties stalo? Keturi dalykai apie kuriuos derėtų mąstyti dalyvaujant Viešpaties vakarienėje. (pagal 1 Kor 11, 23-27 ir kt.)
Plačiau →

Apie požiūrio pasirinkimą

Kalebo ir Jozuės akys matė tą patį ką ir kiti dešimt žvalgų. Tačiau Kalebas su Jozue matė Dievo duodamas galimybes, o likusieji – problemas. Dažniausiai mes negalime pakeisti aplinkybių, bet mer galime rinktis požiūrį. (pagal Pakartoto įstatymo kn. 1, 19-40)
Plačiau →