Ar sunku patikėti Kristaus prisikėlimu?

Tikėjimas Kristaus prisikėlimu yra kertinis krikščioniško tikėjimo aspektas. Be prisikėlusio Kristaus nėra pergalės prieš mirtį, nėra nuodėmių atleidimo, nėra vilties, nėra amžinybės. Ap. Paulius sako, “O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščia...
Plačiau →

Nauji horizontai

Apd. 13 skyrius. Pirmoji ap. Pauliaus misijų kelionė
Plačiau →

Bendruomenės pašaukimas tarnystei (II dalis)

Apaštalo Pauliaus laiško Kolosų bažnyčiai 3 skyriaus analizė. Šioje laiško dalyje apaštalas Paulius kalba apie naują gyvenimą Kristuje, naują tikinčiojo vidinį gyvenimą ir naują gyvenimą bendruomenėje.
Plačiau →

Viešpatie, pas ką mes eisime?!

Ką mes darome, kai Dievo valia skiriasi nuo mūsų lūkesčių
Plačiau →