Septyni žingsniai (Apd 2, 41)

Priimti Žodį. Krikštas. Narystė. Mokymas. Bendravimas. Komunija (Paskutinė vakarienė). Malda.
Plačiau →

Dvylika apaštalų

Jėzus pasirenka paprastus žmones su savo silpnybėmis ir nuodėmėmis. Jis renkasi per šiuos žmones į pasaulį nešti savo didžiąją žinią. Ar jie tikrai buvo pranašesni už mus?
Plačiau →

Juozo katekizmas

Tikėjimo pagrindai. Dievas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia yra viena. Išgelbėjimas įmanomas ne per religiją, gerus darbus ar geraširdiškumą, bet per Dievo suteiktą malonę ir tikėjimą Jėzaus Kristaus atliktu darbu ant kryžiaus.
Plačiau →

Tu esi Petras

Bažnyčia – tai ne pastatas iš plytų ir skiedinio, tai net ne bokštai su varpais. Šv. Raštas moko, jog bažnyčia – tai gyvi tikintieji Jėzumi Kristumi. Mt 16, 18
Plačiau →