Dvasinė kova

Esame nuolatinėje dvasinėje kovoje prieš tikrai egzistuojančias blogio jėgas ir, tik apsiginklavę Dievo ginkluote, galime jas atlaikyti ir išlikti stiprūs.
Plačiau →

Malonė atėjo

“Nes Įstatymas buvo duotas per Mozę, o Malonė ir tiesa atėjo per Jezų Kristų.” Jn 1, 17
Plačiau →

Skaitykime Šventąjį Raštą

Kad galėtume teisingai tikėti  –  skaitykime ir supraskime Dievo raštą teisingai
Plačiau →

Taigi dabar nebėra pasmerkimo (Rom 8,12)

Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas (Jn3,18)
Plačiau →