Sandora su Viešpačiu

Norint sekti Kristumi, reikia įsipareigoti. “Pašventinkite” save, t. y. paskirkite save tarnauti Dievui. Esame kviečiami sudaryti sandorą su Viešpačiu, arba atnaujinti ją ir jos laikytis.
Plačiau →

Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia bažnyčioms!

Ar pasiduodame Dvasios vedimui? Ką Dvasia kalba mūsų bažnyčiai?
Plačiau →

Soli Deo Gloria – vien tik Dievui garbė

Šlovinimas ir meilė yra tarpusavyje neatskiriami. Jei mylime, tuomet negalime nusukti žvilgsnio nuo Mylimojo ir visu savo kūnu, siela, bei visomis savo jėgomis artinamės su padėka ir džiaugsmu prie Išrinktojo, kuris mus pirmas pamilo. Kad meilė tarp asmenų išlikų, ji turi būti...
Plačiau →

Sola Fide – vien tik tikėjimas

Sola Fide – tai vienas iš Refomacijos “solų”. (SOLA SCRIPTURA | SOLUS CHRISTUS | SOLA GRATIA SOLA FIDE | SOLI DEO GLORIA)
Plačiau →

Nehemijo malda Neh 1, 5 – 11

Išsakykime savo prašymus ir rūpesčius Dievui ir Jis veiks. Jei netylim, bet išpažįstam – pajudame iš aklavietės, prasideda veiksmas – tuomet “leidžiame” Dievui veikti mūsų gyvenime. Reikia kovoti už savo šeimą, bažnyčią, tėvynę, nes Dievas su mumis ir už...
Plačiau →

Prilaikyti ir palaikyti

Vien žinoti nepakanka. Reikia jo ir laikytis. Kai vadovaujamės savo jausmais, tuomet svyruojame. Kai laikomės Rašto, esame stiprūs, turime ramybę ir sveiką širdį. Mums patiems reikia laikytis Dievo, o iš draugų, bendraminčių, artimųjų turėti palaikymą.
Plačiau →

Neprarasti tikėjimo

Ir mažų tikslų siekimas mus ugdo, stiprina, skatina pasirengti didesniems iššūkiams. Mes neliksime Dievo nepastebėti, jei Jo ieškosime su tikėjimu.
Plačiau →

Jėzaus paliepimas

“Baimės ežeras” trikdo mus. Turime pasitikėti Viešpačiu ir Jam paklusti. (Mk 5, 1 – 20)  
Plačiau →

Kas yra mano Tėvas? (Jn 5, 17)

“Obuolys nuo obels…” Mūsų darbai parodo kas yra mūsų tėvas.
Plačiau →
12